CIM PrintTronic

Vores vigtigste kompetencer er stor faglig viden og fleksibilitet, både hvad angår seriestørrelse, leveringstid og individuelle løsninger.

Vi har kompetencerne til at realisere et projekt fra idé til færdig produkt, eventuelt pakket i salgsemballage og leveret direkte til slutbrugeren.

Kvalitetssikring

AOI-test
Vi anvender AOI-test (automatic optic inspection) til kontrol af print, loddepasta og monterede print. AOI-udstyret ser, hvad det menneskelige øje ikke ser. Her kan nævnes kontrol af loddepasta, som foretages med 3D-inspektion. Inspektionen sikrer, at alle loddeøer er dækket med pasta i den rigtige mængde.

Erfaringer fra SMD-produktion fortæller, at 80% af alle fejl skyldes mangelfuld pasta.
Denne fejltype ser vi ikke mere, efter indførelse af 3D-inspektion.

Dynamisk kvalitetssikring
Vi ser ofte fejl, som skyldes printlayout, der ikke er tilpasset vores produktionsproces. I de fleste tilfælde er små tilretninger tilstrækkelige og i denne forbindelse hjælper vi gerne med tilpasning.